informatie boekje

In ons informatieboekje vind je alle informatie over onze vereniging, over wedstrijden,
onze activiteiten en het huishoudelijk reglement…

Informatieboekje JSH